Istimdat - Notruf - 112 

 

Polis - Polizei - 110

Kinder, Jugendliche - çocuklar, gençlik

 

Achtung Vorsicht - Dikkat

 

Ämter und Behörden - Ofisler ve kurumlar

Behinderung - sakatlık

Beratung, Information - Önerileri, bilgi

Bücher für Kinder - Çocuklar için kitaplar

Deutsch lernen - Almanca öğrenmek

  • "Phase6" Smartphone-App Çocuklar için Almanca kursu (Smartphone-App zum Deutsch lernen für Kinder)

Elterninformation - veliler bilgi

Finanzielle Unterstützung - mali destek

Frauenarzt - jinekolog

 

Gesetze, Rechte - Yasalar, haklar

Gewalt - şiddet

Integration - bütünleşme

Kindergarten - fidanlık

Medien medya

 

 

 

 

 

 

Schule - okul 

Unfallverhütung - kaza önleme

Video - video

 

Zahnpflege - diş sağlığı