Istimdat - Notruf - 112 

 

Polis - Polizei - 110


Beratung, Hilfe, Unterschtützung - Önerileri, yardıma, desteğeFrauen - kadınlar


Migrationsberatung - göç tavsiye


Schuldnerberatung - borç danışmanlığı