Notruf  - degdeg ah call - 112

 

Polizei - booliiska -  110

Schwimmen, Sauna - dabaasha, sauna


Achtung Vorsicht! - Digniin Digniin


Baderegeln - xeerarka qubeyska

Flussregeln - dabaasha ee webiga


Richtiges Verhalten in Schwimmbad und Sauna - Dhaqanka saxda ah ee lagu dabaasho iyo sauna