Gesundheit - caafimaadka


Aufklärung zu diversen Krankheiten - Nuurin in cudurro kala duwan


Dokumentation, Informationsaustausch - Warqadaha, dhaafsiga macluumaadka

  • "Komcard" Kaarka Isgaarsiinta qaxootiga  (Kommunikationskarte für Flüchtlinge)

Information - Information


Kommunikationshilfe - gargaarka isgaarsiinta


Medikamente - daroogada