Zeitangaben, Pünktlichkeit - Times, xwedîtecrûbe


Pünktlichkeit - xwedîtecrûbe

Li Almanyayê girîngiyeke mezin li wê tê kirin ku mirov di demê de tiştan pêk bîne. Ne kubar e ku mirov bihêle kesek zêde li benda mirov bimîne. Gava mirov pênc deqeyan dereng were derekê, ev dikare weke bêrêziyê were fêmkirin. Heger hat û tu dereng bimînî, baştir e tu telefonekê ji kesê din re vekî û wî/wê ji derengmayina xwe agahdarbikî. Ev ne tenê ji bo kar dimeşe, lê ji bo hevdîtinên bi dost û hevalan re jî.

(Zitat: Refugee-Guide )