Notruf  112  acîl

 

Polizei  110  polîsan


Achtung - baldarî


Erste Hilfe - alîkarî yekem


Feuer - agirVergiftung - jehrî