Ruhezeiten - بدون سر و صدا در این زمان!


  • همیشه یکشنبه ها روزهای آرام و ساکت هفته هستند. تقریباً همه مغازه ها بسته اند و افراد محدودی کار می کنند. اگر مثلاً شما در آن روز شروع به چمن زنی کنید یا وسايل منزل را جا به جا و يا مبلمان جديدي را مونتاژ كنيد، ممکن است که همسایه ها بخاطر ایجاد مزاحمت در روز استراحت و آرامش شان از شما شکایت کنند. علاوه بر این، مردم آلمان انتظار دارند در وقت خواب که میان ساعت ٢٢ تا ٧ صبح می باشد، سکوت به طور کامل رعایت شود·. (ZitatRefugee-Guide)