Thirrje emergjente - Notruf - 112

 

Polici - Polizei - 110


Kinder, Jugendliche -  Fëmijët, të rinjtë

 

Achtung Vorsicht! - kujdes, kujdes!

 

Deutsch lernen - të mësuar gjermanisht

  • "Phase6" Smartphone-App Sigurisht gjermane për fëmijët (Deutsch lernen für Kinder, International)

Gesetze, Recht - Ligjet, të drejtat e

Gesundheit - shëndetësor

Medien media

 

 

 

 

 

Schule - shkollë

Schulferien - pushimet shkollore