Studieren - studim


Në mënyrë për të studiuar në Gjermani ju mund të kenë nevojë për vizë! Ju lutemi të hetojë para se të udhëtimit tuaj në Ambasadën Gjermane në vendin tuaj. Në procedurën e azilit, ju nuk mund të studiojë !!!

Um in Deutschland studieren zu können brauchen Sie möglicherweise ein Visum! Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrer Einreise nach Deutschland bei der Deutschen Botschaft Ihres Heimatlandes. Im Asylverfahren können Sie nicht studieren!!!